MAMMOR FÅR INTE DÖ Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

”Utan mamma ingen dotter/utan dotter ingen mamma” låter omkvädet i Marie Lundquists poetiska dialoger, som Askungen för, dels med mamma, och pappa, och dels med berättaren. Mammor är till för att trösta. – Vad är en riktig mamma? – En som finns kvar. Replikerna i MAMMOR FÅR INTE DÖ är aforistiskt utformade, ofta ordlekar, med existentiell innebörd. MAMMOR FÅR INTE DÖ är text om rätten till alla känslor. Den rätten ”som mammor bara har, som de bara tar sig”. Och om de frånvarande, eller bortvända papporna, som man inte heller i den här pjäsen vet var man har.