MAN!? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#genus

Är det kläderna som gör Mannen? Eller är det hans fru? Måste man ha en fru för att vara Man? Det här är en ”manolog”, med musikaliska förtecken som handlar om åldrandets nojor och om konflikten mellan ett nedärvt patriarkalt beteende, kontra de krav och förväntningarsom finns på den jämställde mannen, i ett modernt samhälle. Här får den virile mannen och den lille pojken mötas i en och samma karaktär.