MANN UTEN HENSIKT Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Norska, Portugisiska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Arne Lygre, har skrivit detta nya stycke i rakt nedstigande led från både Ibsen och O Neill! Peter, en man med pengar och visioner, planerar att bygga en egen stad. Han vill hitta en orörd plats, investera sina miljarder, och dra till sig ännu mera kapital. Tillsammans med den reserverade Bror realiserar han dessa planer och efterhand fylls staden med människor och liv. Men nu dyker andra familjemedlemmar upp, hustru, syster, dotter, hotfullt, krävande. Stycket handlar om människors groteska spel kring pengamakten, om manipulation och om identitet – ett spel någon hoppas på att vinna.

Dagbladet: “… lyckad, oroväckande, fascinerande.”
Verldens Gang: “Lygres text är en vass blandning poetisk flykt och ironiska betraktelser.”