MÄRK MIG Pjäser

Språk: Rumänska, Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 10 år

En pjäs om vår fixering vid prylar och det materiella och hur detta påverkar människor på andra sidan jordklotet.
Ett par Nikesneakers får Tora att resa till Indonesiens sweat shops för att ta reda på förhållandena.
Under arbetets med pjäsen förde författaren samtal med barn om märkeshysteri och skönhetsideal.

#konsumism  #solidaritet