MARODÖRER Pjäser

JENS OHLIN – SE / HANNES MEIDAL – SE /

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs fritt efter Strindberg som slingrar sig rakt in i en glödande samtidsdebatt om konst, kultur, genus och tolkningsföreträde. Axel träffar Bertha i en travesti på SVT:s Babel. De står helt oförstående inför varandra. Men eftersom motsatser attraherar blir de också handlöst förälskade. Men hur ska det nu gå med de två starka profilerna och deras konstnärskap? Och vem ska ta hand om barnet?