MASKINEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi, #satir

En kolsvart och genomskådande komedi.
Kafkaartat absurd brukar vi säga när tillvaron blir obegriplig och hopplös att förhålla sig till. Jonathan Lehtonen kan skriva dramatik där tillvaron framstår just så. Maskinen är en historia som konsekvent skruvar åt ’arbetslinjen ’ in absurdum. Tills det är straffbart att inte vara frisk och arbetsför. Det myndighetsutövande Systemet – som inte erbjuder alkohol, men väl elchocker om det anses behövas mot lättja och oförmåga – gör stickprov bland utanförskapets folk i syfte att återföra dem till verkligheten.
Det är en lika rolig som fruktansvärd pjäs, där det till slut inte går att avgöra om man skrattar på grund av det komiska eller för att värja sig. Jonathan Lehtonen är en ny skarp genomskådare av vår gemensamma tillvaro.

Urpremiär på Östgötateatern.

#absurdism  #satir