MATER NEXUS Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Norska, Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 9 k

#Dramatik för vuxna

Den stora kvinnopjäsen – en, eller rättare sagt nio personliga historier om livet. Karaktärer: ALINA – nybliven mamma, 25 ANNA – världsberömd violinist, 50 BERIT – ekonomichef i oljebranschen, 50, GURO – klosternovis/psykologistuderande, 35 IRENE – lärare/turistguide, 39, LYDIA – amanuens i rysk litteratur, 50 TORIL – driver en boutique, 45 VIVIAN – läkare, 40 Nio starka individer sammanlänkade genom olika band; mödrar, döttrar, systrar, svägerskor och barndomsvänner. Styckets första akt beskriver de nio i sina olika miljöer. Den andra delen utspelar sig i Berits hem. Hon samlar dem alla omkring sig för att berätta om sin sjukdom. Och konflikterna, som planterats i akt ett, gror och växer, skjuter skott, blommar och briserar i en storartad fresk över människans moderna relationer.