MELLANHAVANDET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Ärendet avser: Ingemar Samuel Larsson Sandström
Moder: Katarina Sandström
Fader: Mikael Larsson
Utredningen inleds härmed.

Hur kan två människor som en gång älskat varandra och fått barn komma till punkten när de gör vad som helst för att få bort den andra ur sitt, och därmed ur barnets, liv?

I Sverige möts föräldrar i domstol flera gånger i veckan. ”Mellanhavandet” är ett laddat rättegångsdrama om kärlek, jämlikhet och föräldraskap. Vi får träffa Katja och Micke i en baklängesresa, från vårdnadstvist till ögonblicket när Katta berättar för Micke att de väntar barn. Från en bandspelare spelar de upp musik för varandra, ibland läser en barnröst upp fragment ur utredningen. Pjäsen utgår från förundersökningsmaterial från verkliga vårdnadstvister, minnet av en skilsmässa och hundratals kärlekslåtar.

#skilsmässa  #parrelation