MI-MI’S SEXUELLA LIV Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 4 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Mi-Mi’s sexuella liv är en pjäs om en ung kvinnas sexuella och intellektuella uppvaknande. Om Förväntan och besvikelser. Om flickor, tjejer, kvinnor, pojkar och män. Och om män som egentligen är kvinnor. Om lockelsen av att kliva in i roller och svårigheten att ta sej ut ur dem.

Urpremiär på Ung scen Öst.

”Mi-Mi”s sexuella liv är en utmärkt diskussionsagenda, en provkarta försiktiga steg mot kärleken, men också provokativ vad gäller sättet att skildra det kvinnliga kontra det manliga. Sara Stenström har regisserat med en viss återhållsamhet, lägger på en ton av uppjagad parodi, ironiserar över religion och låter Mi-Mi smörja in sig med Nutella för att locka en sextrött man till sängen. Ombytta roller, alltså, via en liten erotisk katekes för flickor – och pojkar.” /Lars Ring, SvD

#identitet  #sexualitet  #hbtq  #könsroller