MIDVINTER (Midwinter) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Efter ett brutalt och förödande krig någonstans i tiden och världen möts en ung kvinna, en åttaårig pojke, en soldat och ett par äldre män. Ett oroande och märkligt förhållande börjar växa fram dem emellan. Vilka var de förut? Vilka ha de blivit? Harris är en mycket egenartad dramatiker, djup, spännande och med en skimrande svärta i språket.