MIG ÄGER INGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 4 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

efter Åsa Linderborgs roman

En pappa dör. En dotter ser tillbaka på deras liv tillsammans.
Leif är den lokala fotbollsstjärnan som gifter sig ung och tar jobb på fabriken där både hans pappa och bröder jobbar. Han är en schablon av den manlige arbetaren.
Mig äger ingen är Åsa Linderborgs berättelse om sin pappa, om manlighet och klass.

Cirka 8 skådespelare, men kan anpassas efter ensemblens sammansättning.