MOR COURAGE OCH HENNES BARN Pjäser

BERTOLT BRECHT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

Mor Courage och hennes barn (Mutter Courage und ihre Kinder) av Bertolt Brecht, skrevs i en villa på Lidingö 1939–1940 under Brechts exil i Sverige. Pjäsen hade premiär i Zürich 1941.

”Pjäsen slungar betraktaren mellan olika perioder i marketenterskan Anna Fierlings – kallad ”Mor Courage” – liv, med scener från olika tider, platser och länder under trettioåriga kriget. Mor Courage, vars hela uppehälle är beroende av kriget och som vet att utnyttja krigets olyckor till sin fördel, mister sina tre vuxna barn som en följd av samma krig. Det finns en olöst fråga knuten till dramat. Hur ska man kunna leva ett gott och bra liv i en värld som inte erbjuder någon godhet utan bara ondska?” /från Wikipedia

Översättning text: Ragnar Lyth och Jan Mark
Översättning sånger: Jan Mark och Lars Rudolfsson

Många roller.

#krig  #ondska  #godhet  #brecht  #klassiker