MOR OCH BARN Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Makedonska, Polska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En vuxen son besöker sin mor som han inte set på många år. Fadern som han vuxit upp hos har berättat att mamman ville göra abort, då hon väntade honom. Sonen vill tala med sin mor om detta, för att få det hela uppklarat, men spänningen blir för stor dem emellan.