MORDET PÅ MARAT Pjäser

Språk: Engelska, Franska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Jean Paul Marat förföljd och mördad i dramatisk framställning av patienterna på Hospitalet Charenton under ledning av herr de Sade.