MOSQUITOS Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 10 | Roller: 6 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Alice är vetenskapsman och arbetar vid partikel-acceleratorn i Geneve. Hon är cool, ambitiös och överarbetad, samt har en intelligent (men försummad) son. Hennes syster Jenny å andra sidan röker, dricker och verkar inte kunna bli gravid hur mycket hon än försöker. Det är tydligt att deras snart dementa mor föredrar Alices glasklara intellekt framför Jennys kaotiska mänsklighet.

En tragedi samlar dem alla på en plats och kaos hotar när dessa olika temperament krockar som protoner i en accelerator.