MÖTE OM EFTERMIDDAGEN Pjäser

Språk: Franska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

  Ett sextio år gammalt äktenskap, som fött två döttrar, splittrat sedan tjugotre år, men inte lagligen upplöst. En eftermiddag ringer hustrun på hos den äkta mannen för att göra slag i saken och få skilsmässohandlingarna påskrivna. Frågan är om separationen ska hinna vinna laga kraft innan någon av, eller bägge, makarna hunnit avlida. Å ena sidan är det just så makabert. Å den andra gömmer sig, bortom alla gräl, all bitterhet, svek och otrohet, en obruten ömhet. Detta stycke teater är ytterst rörande