NÄR MAN FÅR FRÄMMAD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En originell och oerhört rolig pjäs om ett par socialarbetare som tvingas övernatta i en liten sportstuga en kall vinternatt. I huset bor ett förståndshandikappat par som ägnar sig åt att spela klädpoker. I detta spel blir också ”de normala” indragna, vilket leder till komiska erotiska lekar.

#funktionsvariation