NÄR VINTERNS STJÄRNOR LYSER HÄR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Författare: Mona Mörtlund och Ninna Tersman.

Vad händer med människor när de utsätts för förtryck? Vad händer när man känner att ens språk och kultur inte duger? Hur förhåller man sig till det? Och, hur påverkar det en att bli fråntagen sin identitet? Vem är man då? Pjäsen berättar om konsekvenserna av den svenska språkpolitiken gentemot tornedalingar och samer. Den handlar om attityderna gentemot minoriteter och om hur de som har makt tar sig rätten att bestämma över dem som ingen makt har, om rasbiologi, försvenskning av ortnamn och bestraffningar när man talade sitt modersmål. Den berättar om skam, förlust och kontaktlöshet mellan generationerna och om de gamla orden som gömdes i människornas hjärtan.

Pjäsen har många roller som kan spelas av fem skådespelare.

#förtryck #identitet #makt #rasbiologi  #sapmi