NÄRA LIVET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 6 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En gång blev Nära livet en djupt berörande och underbar film i Ingmar Bergmans regi om kvinnorna på en förlossningsavdelning. Där möts några olika människoöden i den dramatiska skärningspunkten mellan liv och död. Det är en oerhört samtida och fängslande pjäs som inte tycks ha några år på nacken. En pjäs för en stor publik, inte bara kvinnor.