NÄRA LIVET Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 6 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En gång blev Nära livet en djupt berörande och underbar film i Ingmar Bergmans regi om kvinnorna på en förlossningsavdelning.
Där möts några olika människoöden i den dramatiska skärningspunkten mellan liv och död. Det är en oerhört samtida och fängslande pjäs som inte tycks ha åldrats.