NÄSTA ANDETAG (Lungs) Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Norska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Samtal pågår… Lungs är ett enda långt samtal mellan Kvinnan och Mannen. Vi förstår att de (på den helt tomma scenen) befinner sig på ömsom på IKEA, ömsom i sängen, i bilen, på klubben, i parken, på sjukhuset osv. Och hela tiden pågår detta unga hipster-pars samtal om relationen, klimatet, jordens resurser och föräldraskap. Det är väldigt igenkännbart, väldigt nutida och väldigt roligt. Men också tänkvärt på fler sätt än ett. Att deras försök att analysera, planera och kontrollera sina liv och sin relation inte räcker till får de lära sig den hårda vägen. Och vi påminns om att de viktigaste sakerna i livet inte låter sig kontrolleras.

#klimat  #miljö  #relation