NATHAN DEN VISE Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 10 | Roller: 3 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

Nathan den vise – Dramatisk dikt i fem akter
av Gotthold Ephraim Lessing (1779)
översättning Frederik Sjögren

Personer:
Sultan Saladin
Sittah, hans syster
Nathan, en rik jude i Jerusalem
Recha, hans adoptivdotter
Daja, en kristen kvinna som är anställd hos juden som sällskapsdam åt Recha
En ung tempelherre
En dervisch
Patriarken av Jerusalem
En lekbroder
En emir
samt flera av Saladins mamlucker

Handlingen utspelar sig i Jerusalem