NATTPROMENAD Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En av Sveriges mest framgångsrika unga skådespelare debuterar som dramatiker.

”Jonas Karlssons drömda katastrofövning imponerar! En drygt 80 minuters lång nattlig dialog mellan en Han och en Hon …Det är en språkligt mogen, fullödig och lekfull pjäs som imponerar… Den svävar mellan 40-årskris och existensiell instängdhet, mellan Fossepauseringar och strindbergsk retsam hetta….Nattpromenad är ett kammarspel-om man vill en modern kommentar till Strindberg-och en generationspjäs, en existensialistisk nybörjarintroduktion framförd med små leenden och några tårar, på lagom distans och med stor koncentration.” /SvD/
”DEBUT PÅ HÖG NIVÅ!…har en egen ton och spelas med absolut gehör…. Kontroll och sensibilitet…han hittar sina motiv och utvecklar det med ackuratess.!” /DN/