NATUREN, VANORNA, TIDEN, MORALEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Naturen, vanorna, tiden, moralen är andra och sista delen av den diptyk som började med Heterofil. Den vill fördjupa undersökningen av de normer och mer eller mindre uttalade överenskommelser som präglar delar av våra liv. Den försöker precis som Heterofil att driva idén om språket som en upprätthållare av våldsstrukturer i vardagen och vill undersöka det våld som vi utsätter varandra för genom att benämna vissa saker och ta andra för givna, genom att låta vissa företeelser vara underförstådda. Den vill problematisera det som anses normalt; begrepp och företeelser som används utan att vi någonsin egentligen ger dem ett innehåll, ord som vi bygger vår världsbild och vår samhällssyn på; ord som normal, förhållande, familj, respektive etc.