NED MED VAPNEN! Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#dramatisering

Ned med vapnen! bygger på Nobelpristagarens Bertha von Suttners radikala roman och bestseller från 1889 med samma titel. Vi möter den moderna hjältinnan och fredsaktivisten Marta. Hon är generalens dotter som också gifter sig med en militär. Hon lever i en värld som styrs av män och deras krig – men Marta blir pacifist. Och nu, i en tid av upprustning och höjd beredskap ropar hon på oss med en röst som hörs lika tydligt som Hesa Fredrik.