NIGHT OF THE SOUL Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 10 | Roller: 4 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

David Farr håller alltmer på att etablera sig som en av de intressantaste yngre, engelska författarna. Efter Elton Johns glasögon, Nativity och The Dany Crowe show kommer här en stor pjäs med oerhört spännande dimensioner.
Året är 2001. En engelsk kuststad. En ande från 1400-talet vandrar kring i korridorerna i ett modernt hotell och söker efter ro. Hon är klädd som en hotellstäderska, men är ändå osynlig. Kvällen före sin fars begravning kommer en 40-årig marknadsanalytiker till hotellet för att övernatta. Han får syn på henne. Deras öden börjar sammanflätas. En passion flammar upp. David Farrs supernaturalistiska thriller använder sig av spänning och magi för att berätta om varje människas behov av frälsning.