NORDIC CRIME Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Sex kända tv-poliser har kastats in på teaterscenen. Från sitt fiktiva universum ska de nu möta den brutala sceniska verkligheten och ställs inför ett antal autentiska rättsfall. De reproducerar jargonger och klichéer från Sveriges främsta kulturella exportmärke – kriminalserien – samtidigt som de försöker borra sig ner och ge trovärdiga tonfall till de dokumentära domstolsbesluten och förhörsprotokollen på scenen.

Nordic Crime tar sin utgångspunkt i det närmast omättliga behov vi människor verkar ha av att uppleva vår tids brottslighet bekvämt i tv-soffan, genom en genre som bara ökar och ökar i produktion av nya serier, polisteam och koncept.
Vad blir skillnaden när samma brottslighet upplevs i realtid på teaterscenen?
En pjäs om brott och straff, ont och gott, hämnd och förlåtelse samt krocken mellan verklighet och fiktion.

”En briljant studie i brott” SR Kulturnytt
”’Nordic crime’ visar den fullkomliga maktlösheten i en störtvåg av våld och brott” /DN
”…det blir läskigare, mer uppfodrande, omöjligt att skaka av sig.” /Expressen
… ett lekfullt och mycket allvarligt diskussionsdrama om vad som föder vad, fiktion eller verklighet – men också en drömsk fantasi om hur man utövar godhet” /SvD