ODA! SAATANS KVINNA! Pjäser

Tonsättare:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer, #Musikteater Musikal Opera

#monolog, #musik

Om den norska konstnärinnan Oda Krohgs uppväxt, liv och konst i slutet av 1800-talet. Hon lämnade sin förste man för att få måla, och levde med den skandalomsusade konstnären och Kristianiabohemen Christian Krohg. Tillsammans med familj och vänner levde hon i Paris, Berlin och Kristiania och drömde om ett mer radikalt samhälle. Trots att äktenskapet med Christian skulle levas på lika villkor kom Oda främst att betraktas som fru Christian Krohg.

#biografiskt #livspussel #konst