OIL Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 10 | Roller: 5 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

“As the Age of Oil came to a close so this Western Empire fell into decline. The Western Empire, like the Roman Empire that had come before, made the false assumption that their version of modernity was modernity itself.” (ur pjäsens slutscen)

Oil är ett kraftfullt episkt drama som spänner över tiden 1889 till 2050. Från fotogenlampans introduktion till de sinade oljekällorna. Den är civilisationskritisk, feministisk och oavbrutet fascinerande.
I de bärande rollerna ser vi May, som i den första delen är gravid i den iskalla stugan 1889, och hennes dotter Amy som dyker upp i del två som utspelar sig i Iran. Tillsammans genomlever de Västvärldens uppgång och fall. Vid sidan av engelskan talas både farsi och mandarin och när det i pjäsen gått drygt 150 år har May gått från ung till åldrad och Amy från ofödd till medelålders.

Det är en stark och märkvärdig pjäs som det tog Ella Hickson sex år att skriva!