OIL Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 10 | Roller: 5 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

“As the Age of Oil came to a close so this Western Empire fell into decline. The Western Empire, like the Roman Empire that had come before, made the false assumption that their version of modernity was modernity itself.” (ur pjäsens slutscen)

Oil är ett kraftfullt episkt drama som spänner över tiden 1889 till 2050. Från fotogenlampans introduktion till de sinade oljekällorna. Den är civilisationskritisk, feministisk och oavbrutet fascinerande.
I de bärande rollerna ser vi May, som i den första delen är gravid i den iskalla stugan 1889, och hennes dotter Amy som dyker upp i del två som utspelar sig i Iran. Tillsammans genomlever de Västvärldens uppgång och fall. Vid sidan av engelskan talas både farsi och mandarin och när det i pjäsen gått drygt 150 år har May gått från ung till åldrad och Amy från ofödd till medelålders.

Det är en stark och märkvärdig pjäs som det tog Ella Hickson sex år att skriva!

”I can’t get it out of my mind.” /Independent

”Oil seems to us a fact of life: Having never known a world without it, we take it as a given and we take it for granted. Ella Hickson’s audacious stage epic, “Oil,” tilts time on its axis to serve an alarming redress. Half a century from now, many of us will outlive the earth’s oil. A beguiling timeline of the black stuff, “Oil” reframes history as biography, following one mother and daughter through the entire Age of Oil, discovery to depletion: One hundred and fifty million years in the making, burned off in less than 200.”  /Variety

”Ella Hickson’s new play is certainly about the commodity identified in its title, but it’s also concerned with the relationships of mothers and daughters, the cost of imperialism and definitions of progress. It links the advance of feminism and the dwindling of capitalism, as well as tracing changes in the balance of power between east and west.”
”…mixes prickly humour with a mischievous intelligence.” /Evening Standard

#klimat  #olja  #energi  #historia