ORDET-KÖTT Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna

”Ordet – kött är sista delen i Christina Ouzounidis triptyk Verbet tala. De första två delarna har också de satts upp av henne själv på Teatr Weimar.
Ordet – kött fortsätter den påbörjade djupdykningen i en människas påståenden och deras relation till hennes identitet.”
”Pjäsen är en dekonstruktion av en människa. Vad återstår om vi skalar av oss alla egenskaper? Finns det någon kärna? Återigen blir vägran och förnekelse en människas orubbliga nödvändigheter och svekfulla följeslagare.” / Teatr Weimar

 

#identitet