PAGANS Pjäser

Språk: Engelska, Ryska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Pagans (Hedningar) är ett drama om troskrisen hos den moderna människan som utspelar sig i en kroniskt dysfunktionell familj. Utan att välja sida gör Yablonskaya en ärlig och säker analys av frågan om att tro eller inte tro, och på vad?