PARET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

Publicerad i Ny Text vol 1 -2007

Egentligen knappast en pjäs. Mer som korta sketch-artade dialogstycken ur par-livet.

Det är mycket roligt!

#sketcher  #relationer  #samliv