PASSION ÄR LIKA MED LIDANDE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Ett parförhållande bildar scen för Stig Larssons passionshistoria.

”Ord på vägen
När jag på det här sättet beskriver små gester som man normalt inte anser tillhör dramatiken, riskerar det att göra regissörer och skådespelare ovilliga att ta sig an pjäsen. Men att skriva så skapar närhet till karaktärerna i den. Så att det därför går att avhålla sig från alla idéer på förhand, och istället lita till impulser som på ett lite egendomligt vis kan sägas uppkomma ur ett samspel mellan mig och de här rollfigurerna, som naturligtvis inte har förebilder men där det pga att jag skriver sida för sida utan att ha en aning om vart var och en av dem är på väg, vilka de egentliga drivkrafterna är, går att utnyttja som puffar som kommer upp ifrån – jag vill inte kalla det ’det undermedvetna’, ordet har alltför mycket laddning för att inte leda till meningslösa spekulationer, men allt viktigt och oviktigt, huller om buller, som jag vagt uppfattat utan att det kan sägas vara iakttagelser. Detta drama är gjort med språk, men vill samtidigt peka ut det som är bortanför det sägbara.
Se där en möjlig framtid för dramatiken.”
(ur författarens inledning)

#romantik