PLEASURE Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 4 m

#Dramatik för vuxna

”Suveränt om köpt sex. /—/ Hon lyckas skickligt subtilisera sina manspersoner och deras ensamhet och beskriver en alienerad jagupplösning. Hon lägger till ömhet, humor och brutala skildringar av köpta samlag.”/SvD