POLARFARARNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 k

#Dramatik för vuxna

Idé och koncept: Åsa Johannison

I ett ödsligt islandskap befinner sig tre människor på ett forskningsuppdrag när ett oväntat katastrofläge uppstår. Hur klarar sig tre skyddslösa människor i en extrem natur och vad händer med den som står öga mot öga med sin egen utsatthet? Vad innebär det att bege sig ut i det okända? Polarfararna är ett spännande och absurt katastrofdrama, där nyfikenheten som drivkraft står i centrum.