PORNOGRAFI (PORNOGRAPHY) Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

I Pornography skildras ett antal människor och händelser vars gemensamma liv och historier alla anknyter till eller slutar med bombdåden mot Londons kollektivtrafik i juni 2005. Simon Stephens lågmälda, vardagsnära dialog och omsorgsfulla rollporträtt skär skarpt mot den dokumentära, yttre bakgrunden och ger oss vidden av vår sköra tillvaro. Han är betraktad som en av England främste dramatiker i den unga generationen.