POSENER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 4 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Om Joakim Posener på flykt undan rättvisan har Dennis Magnusson skrivit en pjäs kylig som en börskalkyl. Från sin tillflyktsort på Grönland söker Posener kontakt med omvärlden. Han har desperat försökt sälja sin svindlande historia till ett tevebolag. Hans sista utväg är familjens gamle advokat. En isande skildring av existensen i ett kallt och likgiltigt universum. En flaska champange på kylning som metafor för en själ i nöd.

#biografiskt