POSISJONEN Pjäser

Språk: Danska, Norska, Tjeckiska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Ett gift par i övre trettioårsåldern anländer till sitt nyförvärvade hus efter en flytt som möjliggjorts av mannens nya position på jobbet. Senare dyker mannens kollega Eva upp.
Brattberg presenterar flera variationer av scenen, där han ändrar något av karaktärernas inbördes hierarkiska positioner, deras humör eller den innebörd de ger sina repliker (som då kräver andra reaktioner). Snarare än en linjär historia blir texten till ett tema med variationer som sprider sig i flera riktningar.

Textens atmosfär förändras ständigt: ena gången är Hon entusiastisk över det nya huset, i en annan variant är Hon rädd för förändringen, och har kanske flyttat mot sin vilja.
På samma sätt kan vi se mannen som beslutsam och självsäker, men också i djup depression orsakad av hans sexuella misslyckande – trots kvinnans vilja att prova olika positioner.
Genom varje scenisk variation får vi ny information, rollerna ges fler fasetter och situationen kompliceras.
Det är som att Brattberg i ett mikroskåp placerat ett helt vanligt äktenskap, som blir allt mer fascinerande för varje ny in-zoomning.

För Posisjoner fick Fredrik Brattberg det tjeckiska Ferdinand Vanek-priset 2017.