PROCESSEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#dramatisering

En dramatisering baserad på Franz Kafkas roman