PRYLAR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 4 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

Om tre syskon som ska tömma ett hus efter en senildement släkting. Deras olika livsstilar och värderingar ställs på sin spets genom oförutsedda detaljer.