PUBLIKFÖROLÄMPNING Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

”Publikförolämpning är en teoretisk text om vad en teaterföreställning är – och vad Handkes text inte vill vara: varken fiktion, känslohav, budskap eller mening. Stycket sätter fokus på publiken som blir en kollektiv huvudperson vilken förolämpas med tillmälen som nazister och slinkor.
Publikförolämpning är egentligen en snabb genomgång av hur teatervetenskapen ser på en iscensättning som kommunikation och konstnärlig artefakt, komplett med termer som förförståelsen och diskussioner om realismen som formspråk.” Lars Ring, SvD