RÄKENSKAPENS DAG (A reckoning) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

En uppgörelse mellan far och dotter. Spencer är nybliven änkling, tillika välbesutten, framgångsrik arkitekt. Efter hustruns död börjar deras dotter Irene göra oväntade besök hos honom. Men det som börjar som deras gemensamma sorg över en älskad bortgången, övergår efterhand till smärtsamma anklagelser från Irene mot fadern om påstådda händelser i hennes barndom. Sammandrabbningarna leder dem till slut in i en rättslig konflikt; ett drama som lämnar dem båda sargade, men kanske med starkare blodsband.