RÄLS Pjäser

Språk: Polska, Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 1 k , 1 m

#Barn & Ungdom

Alice och Emil anlände till Sverige som barnflyktingar undan nazismen. I februari

1939 stod de på samma perrong i Wien och tog farväl av sina föräldrar. Emil och Alice finns, men lever de? Är de sina egna minnen? Hela Europa randas av räls: metallskenor för tågen som förde människor till sin död eller – som för Emil och Alice – till ett nytt liv. I Räls finns replikerna från mötet i Berlin 12 november 1938, där deltagarna var nazisternas högsta ledning, och breven som blir upplästa är autentiska. Detta ger pjäsen en dokumentär anstrykning, och det blir en djupt berörande berättelse ur vår verklighet.