RANNSAKNINGEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

”Peter Weiss ”Rannsakningen” som kallas för oratorium i elva sånger, är en saklig och återhållen sammanfattning av tusentals sidor rättegångsprotokkol från Auschwitzprocessen i Frankfurt-am- Main, som avslutades 1965. Det är en pjäs som varje gång den spelas måste uttala det outsägliga. Det handlar om rättegången, men beskriver genom de många vittnesmålen i detalj vad som skedde i förintelselägret, och kanske finns det inget sätt att spela den som kan upplevas som rätt, eller rättvisande” /DN/