REQUIEM Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 8 | Roller: 4 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Kanske det vackraste Levin har skrivit, en pastisch på några Tjechovs noveller.
En resa genom livet, om åldrandet och döden, om förlusten av ett barn, en brutal och skir bild av livet i stundtals klassisk tradition.