RICHARD II OCH FRAMTIDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Richard II och framtiden är ett drama på blankvers om William Shakespeare, Christopher Marlowe och Esthers liv. Den unga kvinnan från Ungern gör en tidsresa genom Silverporten och hamnar i pestens London 1593, där hon möter Shakespeares favorit-skådespelare Burby och Kempe.

KEMPE:
   Det sitter feta löss på råttans rygg
   som krälar in i alla våra rum,
   och varje bett för smittan vidare.
   (Kempe tar av sig riddarhandskarna och fågelmasken.)
   Kom över här till mig, var inte rädd,
   så blandar vi på smittan från två tider.
   Vi blandar framtiden och det förflutna.

   BURBY:
   Jag varnar dig för framtiden.
   (En åskknall, blixtar.)
   Vår pest i London, det är bara början.
   (En kyrkklocka börjar slå tolv dova slag –)