RICHARD III Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: Valfritt

#Dramatik för vuxna

#klassiker

RICHARD III (1591) är ett av Shakespeares mest spelade verk, mycket tack vare kungens skändliga konspirationer om makten under åren 1483-1485. Flera gånger filmad, ständigt i nya uppsättningar och ofta diskuterad utifrån författarens sätt att fritt förhålla sig till det biografiska materialet.

Många roller

#maktkamp