RIGOLETTOS DOTTER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 9 | Roller: 3 k , 6 m

En invandrarfar på flykt någonstans i Europa. Utan förflutet, utan tillhörighet. Men med en stor tillgång här i livet, en fördold skatt. Dottern Gilda ger Rigolettos liv en mening, Kärleken gör honom till Människa. Om någonting skulle drabba henne, då finns han inte mer. Det vet Gilda. Det har hon förstått från allra första början. I Irena Kraus version utspelar sig denna klassiker i vår tid och de flesta av oss har säkert en uppfattning om vem Rigoletto är. Vi har sett honom flera gånger: både på scenen och i verkligheten. Men vem är egentligen Gilda? Att hon är Narrens unga dotter vet vi, men vad händer om vi försöker berätta historien ur hennes perspektiv?

#migration