RODNAR DU? Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 5 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En pjäs om att stå bredvid katastrofen. Att nästan kunna ta på den, men sedan välja att inte ingripa. Med utgångspunkt från ett misshandelsfall i periferin får vi följa människor i ett svenskt samhälle som alltid valt att hålla sig utanför konflikter.