ROMEO OCH JULIA PÅ GULLBACKEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

#klassikerbearbetning

Shakespeares klassiska stycke Romeo och Julia förflyttad till ett svenskt ålderdomshem år 2020.

I den här pjäsen har Romeo och Julia nått livets höst och hamnat på samma avdelning på ålderdomshemmet. När passionen börjar spira mellan demens, lårbensbrott och katetrar och anhöriga som vägrar förstå så får kampen för den stora hemliga kärleken ännu mer glöd. Kan Shakespeares blankvers väcka för mycket lust och lidelse i skrumpna gamla kroppar? Föreställningen lyfter också ett politiskt och medmänskligt perspektiv. Vad händer när vi blir äldre? Vilken omsorg kan vi förvänta oss i livets slutskede? Och den viktigaste frågan för alla minoriteter – på vilket språk?

Urpremiär 2020 på Tyst Teater/Riksteatern.