ROSENS OCH HENRIKAS PJÄS Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 3 k , 1 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 6 år

Pjäsens struktur är ett till synes fritt flöde av tankar och associationer. Rosen och Henrika är spelledarna som visar oss Staden – pjäsens centrum – under fyra årstider, med sina människor, byggnader, gator och monument. (Susanne Marko)